ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Với thẻ nạp 300.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được 1 cầu DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

Lưu ý: các bạn nạp thẻ đủ 300.000 VNĐ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 300.000 VNĐ là được

Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

SIÊU CHUẨN XÁC, CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY.

Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

      Quý Khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING….. LOADING…..
19/01/2020     ĐẦu 2 ĐUÔi 1 Win              ĐẦu 2 ĐUÔi 1
18/01/2020     ĐẦu 0 ĐUÔi 2 Win            ĐẦu 0
17/01/2020     ĐẦu 7 ĐUÔi 5 Win            ĐẦu 7
16/01/2020     ĐẦu 8 ĐUÔi 2 Win            ĐẦu 8 ĐUÔi 2
15/01/2020     ĐẦu 1 ĐUÔi 8 Win          ĐẦu 1
14/01/2020     ĐẦu 5 ĐUÔi 3 Miss
13/01/2020     ĐẦu 2 ĐUÔi 4 Win        ĐUÔi 4
12/01/2020     ĐẦu 8 ĐUÔi 0 Win          ĐẦu 8 ĐUÔi 0
11/01/2020     ĐẦu 4 ĐUÔi 9 Miss
10/01/2020     ĐẦu 9 ĐUÔi 3 Win        ĐẦu 9
09/01/2020     ĐẦu 7 ĐUÔi 4 Win        ĐẦu 7 ĐUÔi 4
08/01/2020     ĐẦu 1 ĐUÔi 8 Miss
07/01/2020     ĐẦu 5 ĐUÔi 0 Win      ĐẦu 5
06/01/2020     ĐẦu 1 ĐUÔi 2 Win      ĐẦu 1 ĐUÔi 2
05/01/2020     ĐẦu 2 ĐUÔi 0 Win        ĐẦu 2
04/01/2020     ĐẦu 4 ĐUÔi 9 Win        ĐẦu 4 ĐUÔi 9
03/01/2020     ĐẦu 2 ĐUÔi 5 Miss
02/01/2020     ĐẦu 2 ĐUÔi 3 Miss
01/01/2020     ĐẦu 5 ĐUÔi 7 Miss
31/12/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 8 Win                ĐẦu 0 ĐUÔi 8
30/12/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 8 Win                ĐẦu 8 ĐUÔi 8
29/12/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 1 Win                ĐUÔi 1
28/12/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 1 Win                ĐẦu 0 ĐUÔi 1
27/12/2019     ĐẦu 7 ĐUÔi 1 Win              ĐẦu 7
26/12/2019     ĐẦu 7 ĐUÔi 8 Miss
25/12/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 4 Miss
24/12/2019     ĐẦu ĐUÔi 6 Win              ĐẦu ĐUÔi 6
23/12/2019     ĐẦu 5 ĐUÔi 0 Miss
22/12/2019     ĐẦu 1 ĐUÔi 2 Win            ĐUÔi 2
21/12/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 0 Win                  ĐẦu
20/12/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 2 Win                  ĐẦu
19/12/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 1 Win                  ĐẦu 8 ĐUÔi 1
18/12/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 1 Win                ĐẦu  4
17/12/2019     ĐẦu 2 ĐUÔi 7 Win                ĐẦu  2
16/12/2019     ĐẦu 6 ĐUÔi 3 Win                ĐẦu  6
15/12/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 6 Win                ĐẦu 0 ĐUÔi 6
14/12/2019     ĐẦu ĐUÔi 0 Win              ĐẦu 9
13/12/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 8 Miss
12/12/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 0 Win              ĐẦu 4
11/12/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 1 Win              ĐẦu 8
10/12/2019     ĐẦu ĐUÔi 3 Win              ĐẦu ĐUÔi 3
09/12/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 6 Win            ĐUÔi 3
08/12/2019     ĐẦu 7 ĐUÔi 2 Miss
07/12/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 3 Win            ĐẦu 3
06/12/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 8 Win            ĐẦu 3
05/12/2019     ĐẦu 6 ĐUÔi 5 Win            ĐẦu 6
04/12/2019     ĐẦu ĐUÔi 9 Win            ĐẦu ĐUÔi 9
03/12/2019     ĐẦu 5 ĐUÔi 8 Miss
02/12/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 1 Win          ĐẦu 9
01/12/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 0 Win          ĐẦu 8
30/11/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 6 Win          ĐẦu 9 ĐUÔi 6
29/11/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 3 Win          ĐẦu 0 ĐUÔi 3
28/11/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 4 Win        ĐẦu 3
27/11/2019     ĐẦu 5 ĐUÔi 8 Win        ĐẦu 5
26/11/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 2 Win        ĐẦu 3
25/11/2019     ĐẦu 6 ĐUÔi 8 Win        ĐẦu 6 ĐUÔi 8
24/11/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 2 Win        ĐẦu 4 ĐUÔi 2
23/11/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 8 Win     ĐẦu 3
22/11/2019     ĐẦu 7 ĐUÔi 2 Win     ĐẦu 7
21/11/2019     ĐẦu 1 ĐUÔi 5 Win     ĐẦu 1 ĐUÔi 5
20/11/2019     ĐẦu 5 ĐUÔi 0 Win ĐẦu 5
19/11/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 9 Win ĐẦu 4
18/11/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 1 Miss
17/11/2019     ĐẦu 2 ĐUÔi 9 Miss
16/11/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 6 Win      ĐẦu 8
15/11/2019     ĐẦu ĐUÔi 8 Win      ĐẦuĐUÔi 8
14/11/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 8 Win       ĐUÔi 8
13/11/2019     ĐẦu 2 ĐUÔi 7 Miss
12/11/2019     ĐẦu 2 ĐUÔi 5 Miss
11/11/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 9 Miss
10/11/2019     ĐẦu 3 ĐUÔi 5 Miss
09/11/2019     ĐẦu ĐUÔi 2 Win               ĐẦu 0 ĐUÔi 2
08/11/2019     ĐẦu 5 ĐUÔi 4 Miss
07/11/2019     ĐẦu 1 ĐUÔi 4 Win                ĐUÔi 4
06/11/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 9 Win               ĐẦu 8
05/11/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 2 Win               ĐẦu 9
04/11/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 0 Win               ĐẦu 4
03/11/2019     ĐẦu 1 ĐUÔi 8 Win               ĐẦu 1
02/11/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 4 Win               ĐẦu 9 ĐUÔi 4
01/11/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 2 Miss
31/10/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 9 Win             ĐẦu
30/10/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 8 Win             ĐẦu 9 ĐUÔi 8
29/10/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 7 Win            ĐẦu 4
28/10/2019     ĐẦu 1 ĐUÔi 4 Miss
27/10/2019     ĐẦu 2 ĐUÔi 8 Miss
26/10/2019     ĐẦu 5 ĐUÔi 8 Miss
25/10/2019     ĐẦu 0 ĐUÔi 4 Win             ĐUÔi
24/10/2019     ĐẦu 1 ĐUÔi 8 Miss
23/10/2019     ĐẦu 8 ĐUÔi 9 Miss
22/10/2019     ĐẦu 1 ĐUÔi 7 Win             ĐUÔi
21/10/2019     ĐẦu 5 ĐUÔi 0 Miss
20/10/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 3 Win               ĐẦu 4
19/10/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 0 Win               ĐẦu 9
18/10/2019     ĐẦu 9 ĐUÔi 6 Win               ĐẦu 9
17/10/2019     ĐẦu 6 ĐUÔi 1 Win               ĐẦu 6 ĐUÔi 1
16/10/2019     ĐẦu 4 ĐUÔi 1 Win               ĐẦu 4 ĐUÔi 1
15/10/2019     ĐẦu ĐUÔi 5 Win            ĐẦu 3
14/10/2019     ĐẦu 5  ĐUÔi 8 Miss
13/10/2019     ĐẦu 4  ĐUÔi 4 Miss
12/10/2019    ĐẦu 0 ĐUÔi 9 Win            ĐẦu 0 ĐUÔi 9
11/10/2019    ĐẦu 6 ĐUÔi 4 Win            ĐẦu 6
10/10/2019    ĐẦu 4 ĐUÔi 6 Win            ĐẦu 4 ĐUÔi 6
09/10/2019    ĐẦu 8 ĐUÔi 3 Win             ĐẦu 8
08/10/2019    ĐẦu 2 ĐUÔi 4 Miss
07/10/2019    ĐẦu 0 ĐUÔI 0 Win             ĐẦu 0 ĐUÔI 0
06/10/2019    ĐẦu 4 ĐUÔI 9 Miss
05/10/2019    ĐẦu 5 ĐUÔI 1 Win           ĐẦu 5
04/10/2019    ĐẦu 5 ĐUÔI 4 Win           ĐẦu 5
03/10/2019    ĐẦu 2 ĐUÔI 7 Win           ĐẦu 2 ĐUÔI 7
02/10/2019    ĐẦu 8 ĐUÔI 2 Win         ĐẦu 8
01/10/2019    ĐẦu 1 ĐUÔI 7 Win         ĐẦu 1
30/09/2019    ĐẦu 6 ĐUÔI 6 Miss
29/09/2019    ĐẦu 2 ĐUÔI 4          Win           ĐẦu 2 ĐUÔI 4
28/09/2019    ĐẦu 1 ĐUÔI 6          Win         ĐẦu 1 ĐUÔI 6
27/09/2019    ĐẦu 3 ĐUÔI 8          Win      ĐUÔI 8
26/09/2019    ĐẦu 2 ĐUÔI 3 Miss
25/09/2019    ĐẦu 1 ĐUÔI 3 Miss
24/09/2019    ĐẦU ĐUÔI 9          Win         ĐẦU ĐUÔI 9
23/09/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 9          Win      ĐUÔI 9
22/09/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Miss
21/09/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Miss
20/09/2019    ĐẦU ĐUÔI 1  Win       ĐẦU 7
19/09/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 8 Miss
18/09/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 Win       ĐẦU 4
17/09/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Miss
17/09/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 7          Win      ĐUÔI 7
16/09/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 7          Win      ĐUÔI 7
15/09/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 3          Win      ĐUÔI 3
14/09/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 3          Win       ĐẦU 4 ĐUÔI 3
13/09/2019    ĐẦU ĐUÔI 9          Win     ĐẦU 8
12/09/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Miss
11/09/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 1             Win       ĐẦU 4 ĐUÔI 1
10/09/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 2             Win     ĐẦU 1
09/09/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 2             Win     ĐẦU 8
08/09/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 8             Win     ĐẦU 6 ĐUÔI 8
07/09/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 8             Win    ĐẦU 1
06/09/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 7             Win    ĐẦU 1 ĐUÔI 7
05/09/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 6             Win ĐẦU 5
04/09/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 3             Win ĐẦU 8
03/09/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 4             Win ĐẦU 5 ĐUÔI 4
02/09/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Miss
01/09/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 5 Miss
31/08/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Miss
30/08/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 6             Win ĐẦU 6 ĐUÔI 6
29/08/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Win ĐẦU 7
28/08/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Miss
27/08/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 2              Win ĐẦU 6 ĐUÔI 2
26/08/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 4      Win ĐẦU 6
25/08/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Miss
24/08/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Miss
23/08/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Miss
22/08/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 3             Win ĐẦU 9 ĐUÔI 3
21/08/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Win ĐUÔI 7
20/08/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Miss
19/08/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Miss
18/08/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Miss
17/08/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Miss
16/08/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Miss
15/08/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Win ĐẦU 7
14/08/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 4              Win ĐẦU 8 ĐUÔI 4
13/08/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 1                Win  ĐẦU 8 ĐUÔI 1
12/08/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Miss
11/08/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 4 Miss
10/08/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Miss
09/08/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 1          Win ĐẦU 0    
08/08/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Miss
07/08/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Miss
06/08/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Miss
05/08/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 1    Win ĐUÔI 1
04/08/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Miss
03/08/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Miss
02/08/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Miss
01/08/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Miss
31/07/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Miss
30/07/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Win ĐẦU 5
29/07/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Win       ĐẦU 1 ĐUÔI 8
28/07/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Win       ĐẦU 0 ĐUÔI 8
27/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 Win       ĐẦU 9
26/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 Win       ĐẦU ĐUÔI 0
25/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 Win       ĐẦU ĐUÔI 2
24/07/2019    ĐẦU 4  ĐUÔI 1 Win     ĐUÔI 1
23/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 Win     ĐẦU 7
22/07/2019    ĐẦU 1  ĐUÔI 2 Miss
21/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 Win     ĐẦU ĐUÔI 5
20/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 Win     ĐẦU 0
19/07/2019    ĐẦU 7  ĐUÔI 9 Miss
18/07/2019    ĐẦU 5  ĐUÔI 1 Miss
17/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 Win     ĐẦU 0
16/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 Win     ĐẦU ĐUÔI 5
15/07/2019    ĐẦU 6  ĐUÔI 7 Win   ĐUÔI 7
14/07/2019    ĐẦU 9  ĐUÔI 2 Win   ĐUÔI 2
13/07/2019    ĐẦU 5  ĐUÔI 8 Miss
12/07/2019    ĐẦU 1  ĐUÔI 9 Win   ĐUÔI 9
11/07/2019    ĐẦU 5  ĐUÔI 7 Miss
10/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 Win   ĐẦU 6
09/07/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 Win   ĐẦU ĐUÔI 0
08/07/2019    ĐẦU 2  ĐUÔI 8 Miss
07/07/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Win     ĐẦU 0
06/07/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Win     ĐẦU 9 ĐUÔI 7
05/07/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Win     ĐẦU 3 ĐUÔI 7
04/07/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Win    ĐUÔI 0
03/07/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Miss
02/07/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Win  ĐẦU 7
01/07/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Win  ĐẦU 8
30/06/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Win  ĐẦU 2
29/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Win  ĐẦU 3
28/06/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Win  ĐẦU 7 ĐUÔI 3
27/06/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Miss
26/06/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Win    ĐUÔI 5
25/06/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 3 Miss
24/06/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Miss
23/06/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Win   ĐẦU 9
22/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Win    ĐUÔI 4
21/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Win    ĐUÔI 6
20/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Win     ĐẦU 3
19/06/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 6 Miss
18/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Win    ĐUÔI 8
17/06/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Win    ĐUÔI 4
16/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 3 Miss
15/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Miss
14/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Miss
13/06/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Miss
12/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Win    ĐUÔI 8
11/06/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Win    ĐUÔI 4
10/06/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Win     ĐẦU 9
09/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Miss
08/06/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Miss
07/06/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Miss
06/06/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 0 Win ĐẦU 4 ĐUÔI 0
05/06/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Win     ĐẦU 6
04/06/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Win     ĐẦU 8
03/06/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Win     ĐẦU 7 ĐUÔI 3
02/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Miss
01/06/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Win     ĐẦU 9
 31/05/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 3 Win     ĐẦU 0
 30/05/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Win     ĐẦU 2
 29/05/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Win     ĐẦU 4 ĐUÔI 6
 28/05/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 0 Miss
 27/05/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Win     ĐẦU 4
 26/05/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Win     ĐẦU 6
 25/05/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Win     ĐẦU 3 ĐUÔI 3
 24/05/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Win    ĐẦU 6
 23/05/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Win    ĐẦU 8
 22/05/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Win    ĐẦU ĐUÔI 5
 21/05/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Miss
 20/05/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Win    ĐẦU 6 ĐUÔI 4
 19/05/2019  ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Win    ĐẦU 1 ĐUÔI 2
 18/05/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Miss
17/05/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Win    ĐẦU 3
 16/05/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI Win  ĐUÔI 6 
 15/05/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Win    ĐẦU 1
 14/05/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Win    ĐẦU ĐUÔI 2
 13/05/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Win    ĐẦU 6
 12/05/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Win    ĐẦU ĐUÔI 6
 11/05/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Win  ĐUÔi   
 10/05/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 9 TRƯỢT
 09/05/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Win ĐẦU 5
 08/05/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Win ĐẦU 2 ĐUÔi   
 07/05/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 9 TRƯỢT
 06/05/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Win ĐẦU 4
 05/05/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 3 Win ĐẦU 0
 04/05/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Win ĐẦU 7 ĐUÔi 1  
 03/05/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Win Đầu 5 
 02/05/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Win Đầu 6 
 01/05/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Win Đầu 4 
30/04/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 3 Win Đầu 0 
29/04/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Win Đầu 1 
28/04/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT
27/04/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Win Đuôi 9
26/04/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Win Đuôi 2
25/04/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
24/04/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
23/04/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 9 TRƯỢT
22/04/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Win Đầu 1
21/04/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 3 Win Đầu Đuôi 3
20/04/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Win Đầu Đuôi 7
19/04/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Win Đầu Đuôi 8
18/04/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Win Đầu Đuôi 9
17/04/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Win Đầu 1
16/04/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Win Đầu Đuôi 2
15/04/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Win Đầu Đuôi 3
14/04/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Win Đầu Đuôi 7
13/04/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRƯỢT
12/04/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
11/04/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
10/04/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT
09/04/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Win Đầu 6
08/04/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Win Đầu 1
07/04/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Win Đầu 6
06/04/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRƯỢT
05/04/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Win Đầu 5
04/04/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Win Đầu 8
03/04/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
02/04/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT
01/04/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
31/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT
30/03/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Win Đuôi 1
29/03/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Win Đầu Đuôi 2
28/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Win Đầu 7
27/03/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
26/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT
25/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Win  Đuôi 9
24/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Win ĐầuĐuôi 2
23/03/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Win Đuôi 5
22/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Win Đuôi 7
21/03/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Win Đầu Đuôi 5
20/03/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Win Đầu 2
19/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
18/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 4 Win Đầu 3 Đuôi 4
17/03/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Win Đuôi 1
16/03/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
15/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
14/03/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
13/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT
12/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT
11/03/2019    ĐẦUĐUÔI 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
10/03/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 6 TRƯỢT
09/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT
08/03/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 6 TRƯỢT
07/03/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 9 TRƯỢT
06/03/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRƯỢT
05/03/2019    ĐẦUĐUÔI 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
04/03/2019    ĐẦUĐUÔI 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
03/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT
02/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 0 TRƯỢT
01/03/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRƯỢT
28/02/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
27/02/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Win Đuôi 6
26/02/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 6 TRƯỢT
25/02/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Win Đuôi 8
24/02/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Win Đầu 3
23/02/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Win Đuôi 1
22/02/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Win Đầu Đuôi 3
21/02/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Win Đầu Đuôi 8
20/02/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Win Đầu Đuôi 6
19/02/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Win Đuôi 5
18/02/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 7 Win Đuôi 7
17/02/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Win Đuôi 6
16/02/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Win Đuôi 0
15/02/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Win Đầu 3
14/02/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 7 TRƯỢT
13/02/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT
12/02/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRƯỢT
11/02/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
10/02/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRƯỢT
09/02/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Win Đầu 2
08/02/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRƯỢT